Team-Eian på Road-Trip til Bergen - Del 1

Som et ledd i et felles ønske om å utvikle både egne og Team-Eians kunnskaper og kompetanse til fremtidige kurs og turer, holder jeg og Hege på med den britiske kajakkstigen. Nærmere bestemt, holder vi på med det som kalles «BC Sea Kayak Leader».

I Norge er det kun Ronny Riise som er godkjent instruktør for dette kurset, som når bestått, gir deg kompetanse til å lede 3 stjernes padlere i 4 stjernes forhold. Med andre ord, ligger nivået på «BC Kayak Leader» hakket over NPF sitt Videregående kurs.

Hege og jeg i Nevlunghavn under første trening. Foto: Ronny Riise

Vårt første møte med British Canoeing fikk vi i juni i år da vi deltok på en treningshelg på Østlandet sammen med blant andre Anne (@anne_paa_vannet), Kriki (@krikismith), Per Olav (@kayakvagabond) og Tom (@tomo0578). Dette kurset ble gjennomført med utgangspunkt i fra Stiftelsen Gurvika i Nevlunghavn. Dette er å regne som et av de beste områdene på Østlandet for de som ønsker potensielle utfordrende farvann med bølger, dønninger og brytende bølger. Her er det gode muligheter å få gjennomført både brottpadling og surfing, og her er det ofte 4 stjerners forhold eller mer.

Siden både jeg og Hege satser på å ta evalueringen så raskt som Korona-situasjonen gjør det mulig, ønsket vi å gjennomføre en ny treningshelg for å både heve nivået på det praktiske, men spesielt på det teoretiske. Da denne stigen er utviklet i Storbritannia, er det mye fokus på navigering i tidevann og tidevannsstrømmer med blant annet utregninger av vektorer ut i fra tidevannstabeller og annen tilgjengelig informasjon. Dette er noe vi ikke har så mye av her på Østlandet, derfor er det vanskelig å tilegne seg gode praktiske erfaringer og rutiner under slike forhold.

Teoretisk navigasjonsdel før vi praktiserer på vannet. Foto: Ronny Riise

Heldigvis er det annerledes på Vestlandet, der er forskjellene mellom høy- og lavvann betydelig større, samtidig som at skjærgården er pakket med fjorder, sund, øyer og skjær. Dette, sammen sammen med at storhavet er nærmeste nabo, medfører at voldsomme mengder med vann skal dyttes inn i alle kriker og kroker når det flør, og så skal alt vannet finne veien ut igjen når det går i mot fjære. På den måten, er det mulig å reise dit for å trene og forberede seg for eksamen, eller «assessment» som det så fint heter på engelsk.

Fakta om tidevann: Tidevann er en periodisk variasjon i vannstanden i havet som skyldes tidekrefter skapt av månen og solen.

Vannstanden i havet endrer seg hele tiden, den enten stiger eller avtar. Det skyldes jordrotasjonen. Når vannstanden er på sitt høyeste, er det flo eller høyvann, og når vannstanden er på det laveste, kaller vi det fjære, lavvann eller ebbe. Perioden, tiden det tar fra en flo til den neste, er ca. 12 timer og 25 minutter (½ månedøgn). Midt mellom, det vil si ca. 6 timer og 12½ minutt etter flo, er det fjære. Noen steder i verden kan forskjellen mellom flo og fjære være så mye som 16,3 m (springflo ved Nova Scotia, Canada). Havet flør når det går fra lavvann til høyvann, og det ebber når det går fra høyvann til lavvann.

Tidevannet skyldes at månen og solen med sine tyngdekrefter trekker vannet i havet mot seg med ulik styrke på forskjellige steder på jordoverflaten. Vanligvis er månen viktigst for tidevannet. Solen bidrar også, men dens virkning er omtrent 3⁄7 av månens fordi solen er så mye lengre unna. Solen og månen setter opp hver sin bølge. Virkningen fra solen kommer til som en modifikasjon av månebølgen. Ved nymåne og fullmåne vil bølgene komme i fase og forsterke hverandre (spring), dermed springflo og springfjære. Dette skjer når solen, månen og jorden ligger på linje. Ved halvmåne er det mindre forskjell mellom flo og fjære (nipp) fordi det er 90 grader mellom solen-jordens akse og månen-jordens akse, dermed nippflo og nippfjære. (Wikipedia)

Torsdag 29. oktober pakket jeg og Hege bilen og satt i marsj over fjellet fra Mjøndalen til Bergen. Selv har jeg aldri kjørt denne veien, så den var spennende i seg selv. Enda mer spennende ble den da vi kom på toppen av fjellet hvor turen videre ble sperret av minst 100, ja kanskje 200 reinsdyr. De hadde åpenbart funnet ut at asfalten var saltet, og tenkte at de skulle bruke dagen på å sikre seg litt påfyll før regnet kom og skylte det bort. Turister som vi var, og relativt aktive på Instagram, var det jo klart at vi måtte forevige begivenheten. Det er jo tross alt ikke hver dag vi opplever dette, og vi hadde vel stått der enda lengre om det ikke hadde vært for at det var andre trafikanter som ikke syntes det var like fascinerende.

Vel framme i Bergen, var det på tide å finne overnattingsstedet for helgen. Vi hadde fått melding om at vi skulle bo på Storetveit Hovedgård, som ligger rett utenfor sentrum. Vel framme ved porten godt ut på kvelden, fikk vi oss en liten overraskelse og nakkehårene reiste seg vel litt også. Stedet hvor vi skulle bo, var ikke bebodd til vanlig, det var på størrelsen med et slott, og hadde en stor og høstpreget eiendom. Porten inn til eiendommen var som på en skrekkfilm, med autentiske lyder når vi åpnet den for å kjøre inn. Det at nærmeste nabo til hovedgården er en kirkegård, at det nesten var fullmåne og at det var Halloween helg, gjorde vel sitt til å fore fantasien.

Her skulle vi bo..

Etter en kort periode med venting utenfor «spøkelseshuset», ankom både Ronny og Samuel. Samuel viste oss rundt inne i den fantastisk bygningen, deretter tok vi et møte om morgendagen og så var det bare å gjøre seg klar til å sove litt.

Fredags morgen startet vi med teori, hvor hovedfokuset lå på navigering. For å visualisere vektorberegningene, hadde Ronny fått den geniale ideen om å omgjøre gulvet i den indre entre-hallen til modellbord i form av et stort kart. Her kunne vi i praksis se hvordan tidevannsstrømmer ville påvirke kajakken og regne ut hvilken kurs vi måtte styre på for å komme til målet. Alt avhengig av tid på dagen samt retning og styrke på tidevannet. Hvem skulle tro at det å være kajakk-guide skulle innebære så mye matematiske utregninger.

Vi jobber med vektor utregning.

Modellbordet fungerte forøvrig overraskende bra, og var et nyttig redskap som ble brukt flittig under hele helgen.

Fredags ettermiddag var det på tide å komme seg en tur ut på vannet, vi hadde jo tross alt ikke kjørt hele veien til Vestlandet bare for å leke med lego på gulvet. Nå var det på tide å omsette teori i praksis, og dette skulle vi gjøre ved å for å planlegge og gjennomføre nattnavigering i Bergen havn.

I del 2 av dette innlegget vil du, i tillegg til å få med deg fortsettelsen av Road-Trip’en vår til Bergen, få vite mer om mulighetene til å ta kurs i den britiske padlestigen her i Norge. Blant annet vil Eian Fritid, i samarbeid med Ronny Riise, sette opp flere kurs på Østlandet i løpet av 2021. Følg med.

Her trener vi på redninger. Foto: Ronny Riise

#padlig #BritishCanoeing #Eianfritid #teameian #padlingforalle